Căutare imobilCăutare

Utilizarea aplicaţiei Imobile ANCPI (denumită în continuare "aplicație") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul aplicației, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe această aplicație, Utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI A CONDIȚIILOR DE UTILIZARE
 1. Baza de date spațială (Imobile) este proprietatea ANCPI și este protejată de legile României și de legi, tratate și/sau convenții internaționale
 2. Aplicația Imobile ANCPI se adresează celor care doresc să consulte on-line registrul imobilelor
 3. Aplicația Imobile ANCPI și conținutul acesteia (baza de date) nu se adresează aplicațiilor de topografie/cadastru
 4. Informațiile spațiale prezentate în aplicația Imobile ANCPI sunt cu titlu informativ
 5. Aplicația Imobile și conținutul acesteia (baza de date) nu poate fi utilizată în instanță ca probatoriu
 6. Aplicația Imobile și conținutul acesteia trebuie utilizate ca atare, iar ANCPI nu poate fi responsabilă/trasă la răspundere pentru consecințele ce decurg din utilizarea aplicației în contradictoriu cu termenii și condițiile enumerate
 7. Din motive de securitate, ANCPI își rezervă dreptul de a monitoriza și stoca informații cu privire la accesul în aplicație
 8. Prin apăsarea butonului OK și accesarea aplicației, utilizatorul a luat la cunoștință și este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a aplicației Imobile ANCPI
NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

ANCPI întreţine acest site pentru a facilita accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită:
 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată la zi;

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere

REGULI GENERALE

Administratorul aplicației declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului aplicației;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a aplicației; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
Nu sunt de acord Sunt de acord